تعرفه ی سرمایه گذاری سایت

قیمت طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

شروع یک موفقیت آنلاین، با هزینه‌ای مناسب و به‌صرفه

تعرفه و امکانات بسته‌های مختلف رازاب پلاس را مقایسه کنید و با توجه به نیازهای خود یکی را انتخاب کنید. نگران نباشید! شما در آینده می‌توانید وب‌سایت یا فروشگاه خود را به بسته‌های بزرگ‌تر ارتقا دهید.

3.216.000 تومان 
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
7.020.000 تومان
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
14.280.000 تومان
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
26.760.000 تومان 
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده

3.216.000 تومان 
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
7.020.000 تومان
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
14.280.000 تومان
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده
26.760.000 تومان 
+ 10 درصد مالیات برارزش افزوده