پروکسی گوگل کروم

افزونه ی رفع محدودیت اینترنتِ بی رقیب گوگل کروم

/fastvpn

افزونه های گوگل کروم باعث شدن که برنامه ی گوگل کروم تبدیل به یک غول بدون توقف بشه... اگه کاریوتیوب انجام میدید و به یک ابزار برای دور زدن محدودیت های اینترنت دارید این افزونه بی نظیره.