روبیکا بجای اینستاگرام

آموزش حذف اکانت روبیکا (Rubika) به صورت دائمی و همیشگی

/rubika-remove

حذف اکانت روبیکا موضوعی است که هم اکنون در آن هستید.