فیتر گوگل

حذف فیلتر و محدودیت برخی کاربران

/googlenofilter

امروز در تاریخ 7 مهرماه 1401 بعد از گذشت حدود دو هفته از ایجاد محدودیت توسط دولت ایران، برخی کاربران گزارش دادند که جستجو در سایت گوگل بدون برنامه های جانبی برای آنها میسر است.